Praktiska övningar

Praktiska övningar2021-02-23T22:51:49+02:00

Teflontest

Metodens syfte är att synliggöra sin egen position i förhållande till olika normer. Normer sätter ramar som inkluderar vissa men exkluderar andra genom att de utgör gränserna för hur vi förväntas vara. Normer hänger ihop med orättvisor och fördelar makt mellan människor och kan [...]

By |januari 9th, 2020|Categories: Övning|0 Comments

QUIZ: Testa vad du kan om normer inom idrott

Normquizen passar både ungdomar och vuxna. Temat behandlar normer och normmedvetenhet inom idrott. Quizen är ett bra verktyg för dej som vill testa dina kunskaper inom normer. Har du det som krävs för att få alla rätt? Prova och se själv! Starta quizen!

By |november 21st, 2020|Categories: Övning|0 Comments

QUIZ: Testa dina kunskaper i jämställdhet inom idrott

Denna quiz är den svåraste och lämpar sig bäst för vuxna. Quizen behandlar ämnet jämställdhet inom idrott och är ett bra verktyg för dig som antingen känner att du vill testa dina kunskaper eller för dig som känner att du vill bevisa dina kunskaper inom ämnet. Testa och se [...]

By |november 21st, 2020|Categories: Övning|0 Comments

QUIZ: Kan du skilja på sant och falskt angående normer inom idrotten?

Denna quiz passar bäst för barn och ungdomar. Sant eller falskt om normer inom idrotten är ett enklare quiz med endast två svarsalternativ. Quizen väcker tankar och funderingar kring attityder, värderingar och normer. Känner du att just din attityd och dina värderingar är uppdaterade? Bevisa det med hjälp av [...]

By |november 21st, 2020|Categories: Övning|0 Comments

Hela havet stormar med en twist

Denna övning kan göras med mindre barn, t.ex. istället för övningen Är alla på samma linje? Syftet är att få deltagarna börja tänka på att alla inte har samma förutsättningar i samhället. Deltagarna får uppleva orättvisa och komma åt känslor kopplade till orättvisor. [...]

By |januari 10th, 2020|Categories: Övning|0 Comments