Praktiska övningar

Praktiska övningar2020-07-03T12:29:01+03:00

Teflontest

Metodens syfte är att synliggöra sin egen position i förhållande till olika normer. Normer sätter ramar som inkluderar vissa men exkluderar andra genom att de utgör gränserna för hur vi förväntas vara. Normer hänger ihop med orättvisor och fördelar makt mellan människor och kan [...]

By |januari 9th, 2020|Categories: Övning|0 Comments

Quizar om jämställdhet, normer och inkluderande idrott

Syftet med quizarna är att väcka tankar och lära barn, ungdomar och föreningsaktiva om normer, jämställdhet och likabehandling inom idrotten. En quiz är ett roligt sätt att lära sig nya saker och om svaret skulle bli fel så lär man sig av sina misstag. [...]

By |januari 27th, 2020|Categories: Övning|0 Comments

Hela havet stormar med en twist

Denna övning kan göras med mindre barn, t.ex. istället för övningen Är alla på samma linje? Syftet är att få deltagarna börja tänka på att alla inte har samma förutsättningar i samhället. Deltagarna får uppleva orättvisa och komma åt känslor kopplade till orättvisor. [...]

By |januari 10th, 2020|Categories: Övning|0 Comments

“Tänk Normmedvetet” checklista

Du kan använda denna checklista när du förbereder dig inför att leda eller prata inför en grupp. I samtal om normer, makt och rättigheter finns det risk för att hamna fel. Genom att vara medveten om fallgroparna är det enklare att undvika eller rätta till om misstag händer. Kom [...]

By |februari 27th, 2020|Categories: Övning|0 Comments