Praktiska övningar

Praktiska övningar2020-01-09T12:52:34+03:00

Gissa idrottaren

Den här metoden handlar om att få syn på sina egna och samhällets föreställningar på hur en idrottare skall se ut och vara.   Material Bildmaterial i dokumentet under: https://drive.google.com/file/d/1d5UG5GbYPCj-PGJaQYjytwpsSGE1Xxz5/view?usp=sharing  Tidsåtgång 15 minuter Tillvägagångssätt Förklara för gruppen att du kommer att säga ett påstående [...]

By |januari 24th, 2020|Categories: Övning|0 Comments

Inkluderingsbingo

Kolla med normkritiska glasögon om ert utrymme (föreningsstuga, förbundskansli, läroinrättning) eller verksamhetsmiljö är inkluderande. Material Papper och pennor eller telefoner. Tidsåtgång 20 minuter - 1 timme Tillvägagångssätt Skriv ut en tabell på t.ex. Word programmet enligt vald tabellstorlek (t.ex. 3x3, 4x4). Lägg i [...]

By |januari 10th, 2020|Categories: Övning|0 Comments

Hela havet stormar med en twist

Denna övning kan göras med mindre barn, t.ex. istället för övningen Är alla på samma linje? Syftet är att få deltagarna börja tänka på att alla inte har samma förutsättningar i samhället. Deltagarna får uppleva orättvisa och komma åt känslor kopplade till orättvisor. Material Stolar och musikspelare. [...]

By |januari 10th, 2020|Categories: Övning|0 Comments

Gissa föreningsmedlemmen!

Syftet med den här övningen är att få syn på och diskutera normer och maktstrukturer i den egna organisationen och hur dessa hänger ihop med olika samhällsnormer. Material Bilder på människor. Tänk på mångfald (ålder, etnicitet, kön, hudfärg etc.). Markeringstejp, rep eller något annat som kan bilda [...]

By |januari 10th, 2020|Categories: Övning|0 Comments

Är alla på samma linje?

Med denna övning vill man syn Att få syn på normer och hur de är kopplade till orättvisor. Genom metoden synliggörs fördelar och nackdelar som personer och grupper kan få utifrån hur de kategoriseras och får olika villkor i livet. Material Printa ut rollkorten nedan till varje [...]

By |januari 9th, 2020|Categories: Övning|0 Comments

Samhällsstegen

Denna övning ger oss mer insikter och kunskap kring hur vi kategoriseras, hur det ger olika möjligheter till inflytande i samhället och makt att påverka sitt eget liv, samt hur olika maktstrukturer samverkar. Material Papper, pennor, bilder på personer Tillvägagångssätt Be deltagarna brainstorma kring ordet [...]

By |januari 9th, 2020|Categories: Övning|0 Comments

En manlig man

I denna övning är tanken att förmedla kunskaper om genus behöver göras på sätt så deltagare känner sig berörda. Denna metod fokuserar särskilt på män och maskulinitet. Material Penna, tavla med papper Tillvägagångssätt Skriv upp ”vanlig man” i mitten på tavlan. Fråga deltagarna: Vad skulle [...]

By |januari 9th, 2020|Categories: Övning|0 Comments

Styrelsearbetet

Syftet med övningen är tudelat. Delvis är syftet att synliggöra de olika roller, som ofta obemärkt fördelas inom styrelserna eller andra arbetsgrupper och som kan prägla huruvida alla har samma möjlighet att delta i och påverka det arbete som görs. Delvis är syftet också att få styrelsen eller arbetsgruppen [...]

By |januari 9th, 2020|Categories: Övning|0 Comments

Text- och bildanalys

Denna övnings syfte är att synliggöra könsmärkt språk och bilder. Material Papper, pennor (kunskap om normer och hur språket kan påverka jämställdheten). Tidsåtgång 45-60 minuter Tillvägagångssätt Be deltagarna i grupperna att granska varsin del av föreningens/verksamhetens “officiella” material, t.ex. Sociala medier, hemsidan och [...]

By |januari 9th, 2020|Categories: Övning|0 Comments

Teflontest

Metodens syfte är att synliggöra sin egen position i förhållande till olika normer. Normer sätter ramar som inkluderar vissa men exkluderar andra genom att de utgör gränserna för hur vi förväntas vara. Normer hänger ihop med orättvisor och fördelar makt mellan människor och kan leda till diskriminering.  Tanken är [...]

By |januari 9th, 2020|Categories: Övning|0 Comments