Praktiska övningar

Praktiska övningar2020-01-09T12:52:34+03:00

Privilegier till salu

Målgrupp Äldre ungdomar och vuxna inom idrottsrörelsen. Material Listan på privilegier. Välj ut 20-25 st. Monopolpengar eller 100 € -belopp på papper för att köpa privilegier Tidsåtgång 20-30 minuter Övningens målsättning Bli medveten om privilegier i idrotten (sociala, ekonomiska, fysiska..) Identifiera privilegier [...]

By |maj 3rd, 2020|Categories: Övning|0 Comments

Gissa idrottaren

Den här metoden handlar om att få syn på sina egna och samhällets föreställningar på hur en idrottare skall se ut och vara.   Material Bildmaterial i dokumentet under: https://drive.google.com/file/d/1d5UG5GbYPCj-PGJaQYjytwpsSGE1Xxz5/view?usp=sharing  Tidsåtgång 15 minuter Tillvägagångssätt Förklara för gruppen att du kommer att säga ett påstående [...]

By |januari 24th, 2020|Categories: Övning|0 Comments

Inkluderingsbingo

Kolla med normkritiska glasögon om ert utrymme (föreningsstuga, förbundskansli, läroinrättning) eller verksamhetsmiljö är inkluderande. Material Papper och pennor eller telefoner. Tidsåtgång 20 minuter - 1 timme Tillvägagångssätt Skriv ut en tabell på t.ex. Word programmet enligt vald tabellstorlek (t.ex. 3x3, 4x4). Lägg i [...]

By |januari 10th, 2020|Categories: Övning|0 Comments

Hela havet stormar med en twist

Denna övning kan göras med mindre barn, t.ex. istället för övningen Är alla på samma linje? Syftet är att få deltagarna börja tänka på att alla inte har samma förutsättningar i samhället. Deltagarna får uppleva orättvisa och komma åt känslor kopplade till orättvisor. Material Stolar och musikspelare. [...]

By |januari 10th, 2020|Categories: Övning|0 Comments

Gissa föreningsmedlemmen!

Syftet med den här övningen är att få syn på och diskutera normer och maktstrukturer i den egna organisationen och hur dessa hänger ihop med olika samhällsnormer. Material Bilder på människor. Tänk på mångfald (ålder, etnicitet, kön, hudfärg etc.). Markeringstejp, rep eller något annat som kan bilda [...]

By |januari 10th, 2020|Categories: Övning|0 Comments

Är alla på samma linje?

Syftet med denna övning är att få en överblick över normer och hur de är kopplade till orättvisor. Genom metoden synliggörs för- och nackdelar som personer eller grupper kan få utifrån hur de kategoriseras och får olika villkor i livet. Material Rollerna och frågeställningarna nedan. Tidsåtgång [...]

By |januari 9th, 2020|Categories: Övning|0 Comments

Samhällsstegen

Denna övning ger oss insikter för hur vi kategoriseras, hur vi har olika inflytande i samhället och makt att påverka sitt eget liv samt insyn i hur olika maktstrukturer samverkar.  Material Papper, pennor, bilder på personer Tillvägagångssätt Låt deltagarna brainstorma kring ordet makt. Det kan [...]

By |januari 9th, 2020|Categories: Övning|0 Comments

En manlig man

I denna övning är tanken att förmedla kunskaper om genus behöver göras på sätt så deltagare känner sig berörda. Denna metod fokuserar särskilt på män och maskulinitet. Material Penna, tavla med papper Tillvägagångssätt Skriv upp ”vanlig man” i mitten på tavlan. Fråga deltagarna: Vad skulle [...]

By |januari 9th, 2020|Categories: Övning|0 Comments

Styrelsearbetet

Syftet med övningen är tudelat. Delvis är syftet att synliggöra de olika roller, som ofta obemärkt fördelas inom styrelserna eller andra arbetsgrupper och som kan prägla huruvida alla har samma möjlighet att delta i och påverka det arbete som görs. Delvis är syftet också att få styrelsen eller arbetsgruppen [...]

By |januari 9th, 2020|Categories: Övning|0 Comments

Text- och bildanalys

Syftet är att synliggöra könsmärkta texter och bilder. Material Papper och pennor. Baskunskap om normer och språkets betydelse för ett jämställt och inkluderande uttryckssätt. Tidsåtgång 45-60 minuter Tillvägagångssätt Dela in den stora gruppen i mindre arbetsgrupper. Varje arbetsgrupp ska granska någon del av [...]

By |januari 9th, 2020|Categories: Övning|0 Comments

Teflontest

Metodens syfte är att synliggöra sin egen position i förhållande till olika normer. Normer sätter ramar som inkluderar vissa men exkluderar andra genom att de utgör gränserna för hur vi förväntas vara. Normer hänger ihop med orättvisor och fördelar makt mellan människor och kan leda till diskriminering.  Tanken är [...]

By |januari 9th, 2020|Categories: Övning|0 Comments