Övning

Privilegier till salu

Målgrupp Äldre ungdomar och vuxna inom idrottsrörelsen. Material Listan på privilegier. Välj ut 20-25 st. Monopolpengar eller 100 € -belopp på papper för att köpa privilegier Tidsåtgång 20-30 minuter Övningens målsättning Bli medveten om privilegier i idrotten (sociala, ekonomiska, fysiska..) Identifiera privilegier i våra egna liv Diskutera tillsammans med andra i gruppen och reflektera över att ha eller inte ha privilegier Diskutera olika privilegier som människor har [...]

2020-05-03T00:54:03+03:00maj 3rd, 2020|Övning|

Quizar om jämställdhet, normer och inkluderande idrott

Syftet med quizarna är att väcka tankar och lära barn, ungdomar och föreningsaktiva om normer, jämställdhet och likabehandling inom idrotten. En quiz är ett roligt sätt att lära sig nya saker och om svaret skulle bli fel så lär man sig av sina misstag. OBS! Dessa är testquiz, som kommer senare att läggas upp på en portal för olika frågesporter (inte i google formulär). I slutet av frågorna kommer en feedback/respons fråga där [...]

2020-01-27T16:22:59+03:00januari 27th, 2020|Övning|

Gissa idrottaren

Den här metoden handlar om att få syn på sina egna och samhällets föreställningar på hur en idrottare skall se ut och vara.   Material Bildmaterial i dokumentet under: https://drive.google.com/file/d/1d5UG5GbYPCj-PGJaQYjytwpsSGE1Xxz5/view?usp=sharing  Tidsåtgång 15 minuter Tillvägagångssätt Förklara för gruppen att du kommer att säga ett påstående med tillhörande tre bilder på idrottare. T.ex. vem av följande personer är handbollsspelaren?. Be gruppen att lägga upp ett, två eller tre fingrar för den [...]

2020-01-24T10:25:38+03:00januari 24th, 2020|Övning|

Inkluderingsbingo

Kolla med normkritiska glasögon om ert utrymme (föreningsstuga, förbundskansli, läroinrättning) eller verksamhetsmiljö är inkluderande. Material Papper och pennor eller telefoner. Tidsåtgång 20 minuter - 1 timme Tillvägagångssätt Skriv ut en tabell på t.ex. Word programmet enligt vald tabellstorlek (t.ex. 3x3, 4x4). Lägg i tabellrutorna valda påståenden. Ju mer rutor, desto längre tar bingon. Dela in er i smågrupper och ge varje grupp en bingo lapp och penna. Låt [...]

2020-01-13T14:15:25+03:00januari 10th, 2020|Övning|

Hela havet stormar med en twist

Denna övning kan göras med mindre barn, t.ex. istället för övningen Är alla på samma linje? Syftet är att få deltagarna börja tänka på att alla inte har samma förutsättningar i samhället. Deltagarna får uppleva orättvisa och komma åt känslor kopplade till orättvisor. Material Stolar och musikspelare. Om deltagare använder rullstol markeras platserna på golvet. Om deltagare har hörselnedsättning byts musiken ut till en lampa som tänds och släcks. Tidsåtgång [...]

2020-01-10T14:44:17+03:00januari 10th, 2020|Övning|

Gissa föreningsmedlemmen!

Syftet med den här övningen är att få syn på och diskutera normer och maktstrukturer i den egna organisationen och hur dessa hänger ihop med olika samhällsnormer. Material Bilder på människor. Tänk på mångfald (ålder, etnicitet, kön, hudfärg etc.). Markeringstejp, rep eller något annat som kan bilda en triangel. Tidsåtgång 30 minuter Tillvägagångssätt Tejpa upp en trekant på golvet. Förklara att trekanten symboliserar föreningen. I toppen är de [...]

2020-01-10T14:38:18+03:00januari 10th, 2020|Övning|

Är alla på samma linje?

Syftet med denna övning är att få en överblick över normer och hur de är kopplade till orättvisor. Genom metoden synliggörs för- och nackdelar som personer eller grupper kan få utifrån hur de kategoriseras och får olika villkor i livet. Material Rollerna och frågeställningarna nedan. Tidsåtgång 30-45 minuter Tillvägagångssätt Välj ut eller lägg till roller och påståenden som passar i ditt sammanhang och syfte. Rollerna och frågeställningarna nedan [...]

2020-04-17T16:23:14+03:00januari 9th, 2020|Övning|

Samhällsstegen

Denna övning ger oss insikter för hur vi kategoriseras, hur vi har olika inflytande i samhället och makt att påverka sitt eget liv samt insyn i hur olika maktstrukturer samverkar.  Material Papper, pennor, bilder på personer Tillvägagångssätt Låt deltagarna brainstorma kring ordet makt. Det kan vara till exempel om vem som får vara med, vem som anses vara normal, vem som har flest tillgång till olika byggnader och transportmedel, vem [...]

2020-04-23T15:28:22+03:00januari 9th, 2020|Övning|

En manlig man

I denna övning är tanken att förmedla kunskaper om genus behöver göras på sätt så deltagare känner sig berörda. Denna metod fokuserar särskilt på män och maskulinitet. Material Penna, tavla med papper Tillvägagångssätt Skriv upp ”vanlig man” i mitten på tavlan. Fråga deltagarna: Vad skulle hundra slumpvis utvalda personer på stan säga utmärker en vanlig man (utseende, egenskaper, jobb etc)? Tydliggör att det handlar om föreställningar i samhället i stort [...]

2020-01-09T13:14:48+03:00januari 9th, 2020|Övning|

Styrelsearbetet

Syftet med övningen är tudelat. Delvis är syftet att synliggöra de olika roller, som ofta obemärkt fördelas inom styrelserna eller andra arbetsgrupper och som kan prägla huruvida alla har samma möjlighet att delta i och påverka det arbete som görs. Delvis är syftet också att få styrelsen eller arbetsgruppen att diskutera hur en jämställdhets- och likabehandlingsplan kan implementeras i föreningen, arbetsplatsen etc..  Tidsåtgång 30-60 minuter Tillvägagångssätt Alla i gruppen får [...]

2020-01-09T13:09:22+03:00januari 9th, 2020|Övning|