Övning

QUIZ: Testa dina kunskaper i jämställdhet inom idrott

Denna quiz är den svåraste och lämpar sig bäst för vuxna. Quizen behandlar ämnet jämställdhet inom idrott och är ett bra verktyg för dig som antingen känner att du vill testa dina kunskaper eller för dig som känner att du vill bevisa dina kunskaper inom ämnet.

2021-11-09T17:13:34+02:00november 21st, 2020|Övning|

QUIZ: Kan du skilja på sant och falskt angående normer inom idrotten?

Denna quiz passar bäst för barn och ungdomar. Sant eller falskt om normer inom idrotten är ett enklare quiz med endast två svarsalternativ. Quizen väcker tankar och funderingar kring attityder, värderingar och normer. Känner du att just din attityd och dina värderingar är uppdaterade?

2021-11-09T17:15:58+02:00november 21st, 2020|Övning|

Privilegier till salu

Målgrupp Äldre ungdomar och vuxna inom idrottsrörelsen. Material Listan på privilegier. Välj ut 20-25 st. Monopolpengar eller 100 € -belopp på papper för att köpa privilegier Tidsåtgång 20-30 minuter Övningens målsättning Bli medveten om privilegier i idrotten (sociala, ekonomiska, fysiska..) Identifiera privilegier i våra egna liv Diskutera tillsammans med andra i gruppen och reflektera över att ha eller inte ha privilegier Diskutera [...]

2020-07-06T20:27:52+03:00maj 3rd, 2020|Övning|

”Tänk Normmedvetet” checklista

Du kan använda denna checklista när du förbereder dig inför att leda eller prata inför en grupp. I samtal om normer, makt och rättigheter finns det risk för att hamna fel. Genom att vara medveten om fallgroparna är det enklare att undvika eller rätta till om misstag händer. Kom ihåg att man det är en resa att bli mera normmedveten och man lär sig av sina misstag. [...]

2020-07-03T22:25:43+03:00februari 27th, 2020|Övning|

Gissa idrottaren

Den här metoden handlar om att få syn på sina egna och samhällets föreställningar på hur en idrottare skall se ut och vara.   Material Bildmaterialet till övningen hittar du här.  Tidsåtgång 15 minuter Tillvägagångssätt Förklara för gruppen att du kommer att säga ett påstående med tillhörande tre bilder på idrottare. T.ex. vem av följande personer är handbollsspelaren?. Be gruppen att lägga upp ett, [...]

2020-10-28T19:54:26+02:00januari 24th, 2020|Övning|

Inkluderingsbingo

Kolla med normkritiska glasögon om ert utrymme (föreningsstuga, förbundskansli, läroinrättning) eller verksamhetsmiljö är inkluderande. Material Papper och pennor eller telefoner. Tidsåtgång 20 minuter - 1 timme Tillvägagångssätt Skriv ut en tabell på t.ex. Word programmet enligt vald tabellstorlek (t.ex. 3x3, 4x4). Lägg i tabellrutorna valda påståenden. Ju mer rutor, desto längre tar bingon. Dela in er i smågrupper och ge varje grupp en [...]

2020-07-06T20:30:22+03:00januari 10th, 2020|Övning|

Hela havet stormar med en twist

Denna övning kan göras med mindre barn, t.ex. istället för övningen Är alla på samma linje? Syftet är att få deltagarna börja tänka på att alla inte har samma förutsättningar i samhället. Deltagarna får uppleva orättvisa och komma åt känslor kopplade till orättvisor. Material Stolar och musikspelare. Om deltagare använder rullstol markeras platserna på golvet. Om deltagare har hörselnedsättning byts musiken ut till en lampa som tänds [...]

2020-07-06T20:32:58+03:00januari 10th, 2020|Övning|

Gissa föreningsmedlemmen!

Syftet med den här övningen är att få syn på och diskutera normer och maktstrukturer i den egna organisationen och hur dessa hänger ihop med olika samhällsnormer. Material Bilder på människor. Tänk på mångfald (ålder, etnicitet, kön, hudfärg etc.). Markeringstejp, rep eller något annat som kan bilda en triangel. Tidsåtgång 30 minuter Tillvägagångssätt Tejpa upp en trekant på golvet. Förklara att trekanten symboliserar [...]

2020-07-07T10:29:18+03:00januari 10th, 2020|Övning|

Är alla på samma linje?

Syftet med denna övning är att få en överblick över normer och hur de är kopplade till orättvisor. Genom metoden synliggörs för- och nackdelar som personer eller grupper kan få utifrån hur de kategoriseras och får olika villkor i livet. Material Rollerna och frågeställningarna nedan. Tidsåtgång 30-45 minuter Tillvägagångssätt Välj ut eller lägg till roller och påståenden som passar i ditt sammanhang och [...]

2020-07-07T10:31:27+03:00januari 9th, 2020|Övning|
Till toppen