Du kan använda denna checklista när du förbereder dig inför att leda eller prata inför en grupp.
I samtal om normer, makt och rättigheter finns det risk för att hamna fel. Genom att vara medveten om fallgroparna är det enklare att undvika eller rätta till om misstag händer. Kom ihåg att man det är en resa att bli mera normmedveten och man lär sig av sina misstag.