Kontaktuppgifter

Vi arbetar för hela Svenskfinland, och är stationerade i Nyland och Österbotten.

Nyland

Anne Ahlefelt
Projektledare
050 3733120
[email protected]

Tarja Krum
Projektkoordinator/utbildning
040 6212560
[email protected]

Österbotten

Sonja Rodén
Projektkoordinator/stödverksamhet
[email protected]

Saara Norrgrann
Projektkoordinator/utbildning
040 6643424
[email protected]