På samma linjes personal

Projektets personal arbetade i hela Svenskfinland, och var stationerade i Nyland och Österbotten.

Nyland

Anne Ahlefelt
Projektledare

Tarja Krum
Projektkoordinator/utbildning

Österbotten

Sonja Rodén
Projektkoordinator/stödverksamhet

Saara Norrgrann
Projektkoordinator/föreningsstöd