Blog

På samma linje besöker kommuner

På samma linje besöker Närpes stads informationskväll 21.1.2020 för idrotts-, ungdoms-, och kulturföreningar. Tillsammans med Folkhälsans projekt Hälsa i mångfald håller vi en föreläsning om jämställdhet, inkludering och god fostran. Under kvällen pratar vi om hur föreningar vinner på att anta ett inkluderande ställningstagande och får praktiska tips till arbetet. I februari besöker vi även Kristinestad och drar en diskussionskväll tillsammans med stadens idrottsföreningar. Kvällen besöks även av organisationen SoveLi –Anpassad motion. Förbundet främjar fysiska aktiviteter [...]

2020-01-10T14:33:44+02:00januari 10th, 2020|Blog, Kommande evenemang|

Ung 2020

Kom och träffa oss på evenemanget Ung 2020, som hålls i Tammerfors 14-16.1.2020! Ung 2020 är nationella arbetsdagar för utbildning och ungdomsarbete. Evenemanget förväntas samla upp till 3000 deltagare som är yrkesverksamma inom denna sektor. Evenemangets syfte är att nätverka, engagera och sprida kunskapen om beprövade metoder. På samma linje kommer tillsammans med projektet Osuma dra en tvåspråkig workshop på onsdagen som heter: Krossa normer! Idéer för att jobba normkritiskt genom att spela. Under workshopen [...]

2020-01-09T12:29:23+02:00december 17th, 2019|Blog, Kommande evenemang|

Rollmodeller är viktiga för oss alla

Rollmodeller spelar en otrolig roll för oss alla. Ibland ser vi mycket upp till någon, som representerar sådant som vi önskar kunna vara eller uppnå. Ibland är vi mindre medvetna om att någon påverkar oss genom vad de gör och uppnår i sitt liv, men ändå är det av lika mycket värde. Att ha bra rollmodeller är otroligt viktigt för oss alla, och speciellt viktigt för barn och unga. Det är inte fråga om [...]

2019-11-14T15:28:44+02:00november 14th, 2019|Blog|

Internationella flickdagen

Igår, den 10:e oktober, uppmärksammades den internationella dagen för mental hälsa. Ett mycket viktigt tema att uppmärksamma och tala mera om. Det är många som drabbas av bland annat depression och utbrändhet i dagens prestationssamhälle och det här är något vi definitivt borde arbeta med i förebyggande syfte ute i skolorna och i fritidsverksamheterna. Idag, den 11:e oktober, firar vi den internationella flickdagen, som vill uppmärksamma flickors utsatta situation i världen. Båda dagarna lyfter [...]

2019-10-11T18:17:02+02:00oktober 11th, 2019|Blog|

“Alla med – på riktigt” har kört igång!

Turnén är ett samarbete mellan Folkhälsan och projektet På samma linje. Under tillfället fick deltagarna ta del av Folkhälsans filmarbetsmaterial som fokuserar på fysisk aktivitet och jämlikhet. De fyra kortfilmerna behandlar teman delaktighet, bemötande, känslor, atmosfär inom idrottsgruppen, beslutsfattande och strategiarbete samt värderingar. Mellan kortfilmerna fick deltagarna möjlighet att diskutera kring egna tankar som väcktes under filmerna, samt arbeta kring det tillhörande arbetsmaterial som ger redskap och tips för hur man kan motverka diskriminering och annat [...]

2019-10-10T14:25:30+02:00oktober 3rd, 2019|Blog|

Pressmeddelande: Systerskap ska främja välmåendet bland flickor

Enligt Institutet för hälsa och välfärds (THL) senaste undersökning Hälsa i skolan mår flickor sämre än pojkar. Projektet “På samma linje” startar upp stödverksamhet i form av  systerskap som ska stärka känslan av gemenskap samt ge flickorna ett utrymme att både bli sedda och hörda. Institutet för hälsa och välfärd (THL) presenterade nyligen resultat från enkätundersökningen Hälsa i skolan som ger en aktuell bild av ungdomarnas välmående. Största delen av svararna är nöjda [...]

2019-10-02T11:55:02+02:00september 30th, 2019|Blog|

Gästchattare i Ärligt talat

Upplever du att alla inkluderas i din idrott? Blir du rättvist bemött oavsett din sexuella läggning, könsidentitet eller bakgrund inom din idrott?  Den 9.12 kl. 19-22 är Sonja och Saara med och chattar i Ärligt talat-chatten (hyperlänk: https://arligttalat.fi). I sitt arbete fokuserar de särskilt på stödverksamhet, mångfald och jämställdhet i föreningslivet. Häng med och diskutera med dem!

2019-12-03T11:40:47+02:00september 16th, 2019|Blog, Kommande evenemang|

Skolfreden

På samma linje var med och utlyste skolfreden i Nykarleby den 22.8.2019. Närmare 1000 elever från Nykarleby nejdens skolor deltog i det strålande solskenet vid Zachariasskolan. Syftet med skolfreden är att skapa en trygg skola som förebygger det psykiska-, fysiska- och sociala välbefinnandet.    Skolfredstemat för läsåret 2019-2020 är ”Ansvar”, ett tema som elever och lärare i skolfredsteamet varit med och utformat nationellt. Målet är att förstärka samhörighetskänslan och uppmuntra till att ta hänsyn till [...]

2019-09-21T07:30:29+02:00september 16th, 2019|Blog|

#Lockerroomtalk på Finlandsarenan

 “På samma linje” organiserade tillsammans med Solidaarisuus, Ekvalita , projektet Rött kort mot rasism och MuSan Salama paneldiskussionen #Lockerroomtalk under Finlandsarenan i Björneborg. Panelen bestod av personer  med gedigen erfarenhet och kunskap av sport och jämställdhetsfrågor: Mattias Gestranius / Veikkausligans domare, Simon Suoranta / TPS-spelare, Ilari Äijälä / ledare för projektet Rött kort mot rasism och tidigare spelare vid Veikkausliga, Filip Saxén / sportchef vid Hufvudstadsbladet, Mikko Heikkilä / Musan Salamas juniortränare, Jouni Myllymaa [...]

2019-09-02T15:00:35+02:00augusti 5th, 2019|Blog|

Alla med – på riktigt!

Alla med – på riktigt! Jämlik idrott för barn och unga Kom med på lanseringen av Folkhälsans nya filmarbetsmaterial om fysisk aktivitet och jämlikhet. Tillfället är för alla som vill ha en idrottsverksamhet för barn och unga där alla har lika möjligheter oberoende av personliga egenskaper som t.ex. kön, könsidentitet, etnicitet, funktionsvariation, sexuell läggning eller religion. Kortfilmerna handlar om allas möjlighet att vara med, hur man bemöter andra, vilka känslor som anses vara okej [...]

2019-12-02T15:47:51+02:00juli 18th, 2019|Blog, Senaste evenemang|