Blog

Gästchattare i Ärligt talat

Upplever du att alla inkluderas i din idrott? Blir du rättvist bemött oavsett din sexuella läggning, könsidentitet eller bakgrund inom din idrott?  Den 9.12 kl. 19-22 är Sonja och Saara med och chattar i Ärligt talat-chatten (hyperlänk: https://arligttalat.fi). I sitt arbete fokuserar de särskilt på stödverksamhet, mångfald och jämställdhet i föreningslivet. Häng med och diskutera med dem!

2019-09-16T15:20:36+03:00september 16th, 2019|Blog|

Skolfreden

På samma linje var med och utlyste skolfreden i Nykarleby den 22.8.2019. Närmare 1000 elever från Nykarleby nejdens skolor deltog i det strålande solskenet vid Zachariasskolan. Syftet med skolfreden är att skapa en trygg skola som förebygger det psykiska-, fysiska- och sociala välbefinnandet.    Skolfredstemat för läsåret 2019-2020 är ”Ansvar”, ett tema som elever och lärare i skolfredsteamet varit med och utformat nationellt. Målet är att förstärka samhörighetskänslan och uppmuntra till att ta hänsyn till [...]

2019-09-21T07:30:29+03:00september 16th, 2019|Blog|

#Lockerroomtalk på Finlandsarenan

 “På samma linje” organiserade tillsammans med Solidaarisuus, Ekvalita , projektet Rött kort mot rasism och MuSan Salama paneldiskussionen #Lockerroomtalk under Finlandsarenan i Björneborg. Panelen bestod av personer  med gedigen erfarenhet och kunskap av sport och jämställdhetsfrågor: Mattias Gestranius / Veikkausligans domare, Simon Suoranta / TPS-spelare, Ilari Äijälä / ledare för projektet Rött kort mot rasism och tidigare spelare vid Veikkausliga, Filip Saxén / sportchef vid Hufvudstadsbladet, Mikko Heikkilä / Musan Salamas juniortränare, Jouni Myllymaa [...]

2019-09-02T15:00:35+03:00augusti 5th, 2019|Blog|

Alla med – på riktigt!

Lanseringsturnén med Folkhälsans för det nya filmarbetsmaterial om fysisk aktivitet och jämlikhet tar plats i höst! Turnén pågår från 26.9-24.10 på sju olika orter i Svenskfinland. Turnén är för alla som vill ha en idrottsverksamhet för barn och unga där alla får lika möjligheter oberoende kön, könsidentitet, etnicitet, funktionsvariation, sexuell läggning, religion eller annan bakgrund. Kortfilmerna behandlar teman som delaktighet, bemötande, känslor, atmosfär inom idrottsgruppen, värderingar och strategier. Ett tillhörande arbetsmaterial ger konkreta verktyg [...]

2019-09-21T07:29:58+03:00juli 18th, 2019|Blog, Kommande evenemang|

Pride 2019

Under sommaren ordnas ett flertal Prideevenemang runtom i Finland. Pride välkomnar alla som vill ställa upp för mänskliga rättigheter och allas likabehandling. Nyligen firades Pridefestivalen i Vasa där även På samma linje deltog. Tisdagen den 11 juni ordnade projektet, tillsammans med andra arrangörer evenemanget Tillsammans för mångfald. Under kvällen kunde deltagarna bl.a. göra sina egna skyltar till paraden, delta i värderingsövningar och prova på den glada swingdansen Lindy Hop. Medarrangörer för evenemanget var Vasa [...]

2019-09-02T14:59:03+03:00juni 18th, 2019|Blog, Senaste evenemang|

Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete

På samma linje presenterar projektet i sin helhet och samarbetet med Tjejzonen på Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete tisdagen den 29.10 kl. 14-15 i Vasa. Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation för tjejer som kämpar för tjejers rätt att bli lyssnade på och att den psykiska ohälsan ska minska bland alla som definierar sig som tjejer mellan 10 och 25 år. Organisationen väcker också opinion som rör tjejers psykiska hälsa. Tjejzonen är en partipolitiskt och religiöst [...]

2019-09-02T09:55:07+03:00juni 17th, 2019|Blog, Kommande evenemang|

Skolfreden

På samma linje är med på skolfreden iår. På svenska ordnas evenemanget på Zachariasskolan i Nykarleby 22.8. Dagen organiseras i regi av Folkhälsan, Finlands Föräldraförbund, Mannerheims Barnskyddsförbund, inrikesministeriets polisavdelning och Utbildningsstyrelsen. Idén med skolfredsprogrammet är att åstadkomma en skoldag och ett skolår som är tryggt i psykiskt, fysiskt och social bemärkelse. Det centrala är skolelevernas andel i processen. Målet är att främja samhörighetskänslan och en god atmosfär på skolan. Förhoppning är att motverka mobbning, att ingen blir [...]

2019-09-02T15:01:26+03:00juni 6th, 2019|Blog|

Inkluderande idrott är ett samhällsansvar

Ett gränsöverskridande samarbete lönar sig för det mesta, att jobba ihop med nya människor tenderar att generera nya infallsvinklar, idéer och lösningar som inte annars skulle ha knäckts. Ett sådant samarbete blev På samma linjes samarbete med Folkhälsans projekt Hälsa i mångfald. Tillsammans med projektmedarbetarna ordnades en utbildningsdag angående Inkludering genom idrott riktade till alla som har ett intresse för mångfaldsfrågor. Syftet med utbildningsdagen var att dela med sig av konkreta verktyg på hur [...]

2019-09-02T15:02:04+03:00juni 6th, 2019|Blog|

Tillbakablick till Drömmarnas motionsdag

Drömmarnas motionsdag ordnades än en gång den 10:e maj. Det är fråga om en nationell pop-up dag där vem som helst kan vara med och ordna ett program som inspirerar till att människor rör på sig och provar på olika motionsformer. Tröskeln för att ordna program och att delta är mycket låg och den övergripande tanken är att alla sätt att röra sig är bra! Så tycker också vi inom projektet På samma linje [...]

2019-05-24T13:06:02+03:00maj 24th, 2019|Blog|

Projektet På samma linje delade respekt budskapet under Stafettkarnevalen

I helgen arrangerades 59:nde Stafettkarneval, denna gång på Alberga stadion i Esbo. Projektet På samma linje hade ett tält tillsammans med Luckan UngInfo och Barnkultur. Temat var respekt inom idrott. Detta passade som handen i handsken, då fredagen var internationella dagen mot homofobi och transfobi. Under dagens lopp blev tältet kallat för ”respekt tältet”. Glädjande kan vi konstatera att respekt konceptet var lyckat, då barn och ungdomar fick fundera på deras erfarenheter och inställning [...]

2019-05-23T07:41:38+03:00maj 23rd, 2019|Blog|