Projektet Barn och unga på samma linje samlar in information genom enkäter från barn och unga som 

A) tillhör en sexuell- eller/och könsminoritet och

B) flickor med migrationserfarenhet om deras upplevelser av idrotten. 

Enkäten riktad till målgrupp A, barn och unga som tillhör en sexuell- eller/och könsminoritet, kan besvaras på svenska under följande länk: https://www.lyyti.fi/questions/ad54f0e6f9 

Enkäten riktad till målgrupp B, flickor med migrationserfarenhet, kan besvaras på svenska, finska och engelska under följande länk: https://www.lyyti.fi/questions/fa54313517 

Enkäterna kan besvaras fram till 4.4.2021 och får gärna spridas så att den nås till målgrupperna. 

Projektet Barn och unga på samma linje som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och pågår under tiden 12/2019-12/2021 under Finlands Svenska Idrotts regim. Projektet är en fortsättning på EU-projektet På samma linje som genomfördes (2018-2020) av Föreningen Luckan och Finlands Svenska Idrott.