Open Badge är ett internationellt bekräftat märke som används för att synliggöra kunskap, kompetens och färdigheter. Dessa kompetensmärken kan användas digitalt på elektroniska CV:n eller på sociala medier. Då man utfört modulen får man kompetensintyget som intygar att deltagaren har besvarat alla uppgifter som ställts och uppnått den kompetens som märket hänvisar till. 

 

På samma linje har utformat olika kompetensmärken med följande innehåll:

Normmedveten idrott

Målsättningen med denna modul är att få en grundläggande förståelse för vad normer betyder och hur dessa påverkar idrotten. Du kommer även att få reflektera kring din egen roll i förhållande till normer samt kunskap kring hur normer hänger ihop med makt.

Gör nätutbildning

Inkluderande idrott

Målsättningen med denna modul är att du ska få verktyg samt reflektera över hur just du kan arbeta för en mer inkluderande idrottsförening.

Gör nätutbildning

Drop-out fenomenet

Målsättningen med denna modul är att få en djupare förståelse för hur drop-out fenomenet ser ut samt hur vi kan hjälpa idrottarna till att stanna kvar inom idrotten

Gör nätutbildning

Saara Norrgrann

Projektkoordinator

+358 40 664 3424
[email protected]