En allmän rekommendation till alla föreningar är att ha en utarbetad jämställdhets- och likabehandlingsplan, som kontinuerligt följs upp och uppdateras. Vi kan hjälpa till med att utforma denna plan och målsättningarna med konkreta åtgärder. Vi hjälper även till med att göra en kartläggning över behovet inom verksamheten för att kunna erbjuda just det som er förening behöver. Föreläsningarna och samarbetet är kostnadsfria under år 2020. 

Vi finns till som stöd och samtalspart om er förening är under ett förändringsarbete. Vi skräddarsyr stödet enligt behovet. Till exempel hjälper vi föreningar i att skapa en jämställdhets- och likabehandlingsplaner, introducerar verktyg för att kartlägga nuläge vad som kommer till jämställdhet och mångfald och /eller erbjuder skräddarsydda workshops enligt behov.

Utbildning inom följande teman erbjuds:

 1. Ökad normmedvetenhet och likabehandling
 • Vad är normer?
 • Vilka fenomen kan normerna bidra till och hur företer sig dessa inom idrottsrörelsen?
 • Hur kan ett normmedvetet förhållningssätt bidra till en mera inkluderande verksamhet?
 1. Jämställdhets- och likabehandlingsplan
 • Hur kan föreningen jobba för att göra verksamheten mera jämställd?
 • Utgångspunkten är att ta i beaktande alla delar och nivåer av verksamheten
 • Målsättningen är att utarbeta en jämställdhetsplan som föreningen tar i användning
 1. Öka mångfalden och inkludera nyanlända 
 • Vad betyder begreppen inkludering och integration?
 • Idrott – ett sätt att inkludera och öka delaktigheten i samhället
 • Rekrytering av nya medlemmar
 • Tematisk föreläsning om verksamhetskultur, trösklar och praktiska detaljfrågor
 • Arbete utgående från På samma linjes material kring inkluderande idrott
 1. Respekt inom idrott
 • Syftet är att öka respekten inom idrottsvärlden
 • Öppnar upp för kritiskt tänkande, strukturer och normer
 • Under denna interaktiva föreläsning tittar vi på korta videor och gör övningar
 • Föreläsningen passar för både ungdomar och äldre
 1. Handlingsplan för att motverka mobbning och sexuella trakasserier
 • Vad är mobbning, sexism och sexuella trakasserier?
 • Hur skapa en trygg idrottsmiljö?
 • Handlingssätt om någon blivit utsatt för sexuella trakasserier

Alla föreläsningar skräddarsys så att de passar deltagarnas behov och verksamhetsmiljö på bästa sätt. Vi använder oss även av olika individuella-, par-, eller grupparbeten för att ge deltagarna verktyg att själva arbeta med ovanstående frågor.

Vill er förening arbeta mer med jämställdhet och likabehandling? Här hittar du tips på material https://sammalinje.fi/foreningsmaterial/

För mer information

Saara Norrgrann

Projektkoordinator

+358 40 664 3424
[email protected]