Jag har testat privilegie testet och fick 33 points av 100 of privilege. Testet fick mig en tankeställare på vår värld och samhället som vi lever i. Att många med t.ex. utländsk bakgrund som kommer till Finland eller kanske kämpar med sin identitet kan lätt känna sig utanför och inte känna sig så inkluderade i olika situationer i vårt samhälle.  Det är oerhört viktigt, speciellt i tonåren som annars är en skör tid i livet då man formas både fysisk och psykisk, att det finnas extra stöd för ungdomarna både från skolans och hemmet sida oavsett vilken bakgrund och religion man har. Även att man känner att man kan ta kontakt med någon professionell med låg tröskel, om man är i behov att prata med någon. 

 

Jag har ändå vuxit upp i en ganska trygg värld trots att jag har fått kämpa lite hårdare med vissa saker i min uppväxt. Jag saknade mera stöd speciellt när jag var i tonåren. Trots lite hårdare motgångar har man ändå blivit starkare med åren som person. 

 

Testa du också!

 

Länk till testet: https://www.buzzfeed.com/regajha/how-privileged-are-you?utm_term=.yuKgQDVlK#.eoZARYVOW

Mitt namn är Linnéa Sandsten och är praktikant på samma linje. Jag studerar mitt tredje år till idrottsinstruktör vid yrkeshögskolan Arcada med inriktning på det hälsofrämjande området.