Folkhälsans arbetsmaterial om fysisk aktivitet, jämställdhet och likabehandling för dig som jobbar med eller leder motion och rörelse för barn och unga, eller är intresserad av temat. Till materialet ingår fyra kortfilmer och ett arbetsmaterial, som är avsett att inspirera idrottsföreningar, skola, daghem eller barn- och ungdomsverksamheten till vidare arbete. Rekommendationen är att ni tar del av filmerna och arbetsmaterialet tillsammans med kollegor, tränare, ledare eller vänner.  Materialet ägs och är skapat av Folkhälsan.