Manualen är gjord för personer som önskar göra sin idrottsverksamhet mer inkluderande för personer som har olika etnisk bakgrund. Även om manualen är preliminärt skapad för att göra idrottsorganisationer mer välkomnande, kan de flesta tips också tillämpas för att göra verksamheten mer tillgänglig för underrepresenterade grupper. 

I manualen hittar du praktiska tips och övningar, blandat med fakta och teori, för att göra dina insatser så effektiva som möjligt. 

Det finns flera fördelar med att göra sin gren eller organisation mer inklduerande. Allt från att öka antalet medlemmar och attrahera nya talanger till att få nya finansiärer. Men troligen är den största fördelen att vi stärker vår sektors rykte som en kraft för positiv förändring, nytänkande och för vänskap.

Guiden är på engelska och är skapad av EU projektet ASPIRE.