SCORE står för förkortningen Strengthening Coaching with the Objective to Raise Equality, det vill säga stärkt coaching med syfte att öka jämställdhet. Det handlar om ett kartläggningsverktyg som kan hjälpa idrottsorganisationer att se nuläget gällande jämställdhet inom sin verksamhet. Kartläggningen är avsedd för alla nivåers idrottsorganisationer med fokus på tränare, tidigare elitidrottare, frivilliga och beslutsfattare i träningssammanhang.

Verktyget har utvecklats i SCORE projektet i Europa med olika länders idrottsorganisationer. SCORE projektet har förverkligats av European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO) som arbetar för att främja jämställdhet inom idrott. Från Finland har Suomen Valmentajat varit med och utveckla verktyget. Själva verktyget är på engelska. På samma linje har använt sig av verktyget i tillämpad form under Kvinnlig kraft i idrott -evenemangen.

Kartläggningen behandlar bland annat:

  • främjande av jämställdhet i träningen
  • ökande av antalet kvinnliga tränare genom att skapa stödjande verktyg för kvinnliga tränare i träning på elitnivå
  • inkluderande av evidensbaserad information om kön och jämställdhet mellan könen inom alla nivåers tränarutbildning
  • främjande av frivilliga och anställda kvinnliga tränare i representationen i arbetskraften 

Verktyget är på engelska.