En guide med konkreta tips för individer, föreningar, förbund och kommuner på hur man kan förbättra förutsättningar för flickor och kvinnor inom idrotten.