PÅ SAMMA LINJE

Respekt inom idrott och ungdomsverksamhet

Hem2019-05-07T15:17:48+03:00

Ett sektoröverskridande EU-projekt för ungdoms- och idrottssektorn på svenska.

Stöder kompetenshöjning bland instruktörer, idrottsledare- och tränare samt ungdomsledare genom stärkande av jämlikhet, normmedvetenhet och likabehandling.

Projektet motverkar diskriminering och mobbning på idrotts- och ungdomsfältet, med avsikt att förstärka ett inkluderande och respektfullt förhållningssätt gentemot varandra.

Inom projektet utarbetas olika utbildningspaket och arbetsmetoder som riktas till vuxna inom idrotts- och ungdomsverksamhet. Dessutom planeras olika stödaktiviteter, som riktas speciellt till unga kvinnliga idrottare och unga kvinnor med invandrarbakgrund.

I projektet öppnar vi gärna upp för nya idéer och utvidgar vår verksamhet med gemensamma krafter. Samarbete med olika aktörer, såsom Folkhälsans Förbund, Solvalla Idrottsinstitut, Olympiska kommittén, Helsingfors Mission, Tjejzonen, Norrvalla och Solvalla idrottsinstitut, Vörå Idrottsgymnasium och Riksidrottsförbundet i Sverige har inletts.

Aktuellt

Startskottet går för projektet På samma linje – ett jämställt och respektfullt bemötande på idrottsfältet

januari 25th, 2019|

Pressmeddelande

Projektet På samma linje är ett sektoröverskridande samarbete mellan Föreningen Luckan r.f. och Finlands Svenska Idrott. Avsikten med projektet är att höja tränarnas kompetens inom jämställdhet, likabehandling och normmedvetenhet.

Projektet arbetar för att alla ska få ett respektfullt bemötande och ha samma förutsättningar på […]

KONTAKTA OSS

Anne Ahlefelt
Projektledare
050 373 3120
[email protected]

Tarja Krum
Projektkoordinator/ utbildning
040 621 2560
[email protected]

Sonja Rodén
Projektkoordinator/ tjejverksamhet
050 468 2730
[email protected]

Saara Norrgrann
Projektkoordinator/utbildning i Österbotten
040 664 3424
[email protected]

Anki Hellberg-Sågfors
Administrativ projektledare
040 725 2495
[email protected]